Tham gia Premium

Thưởng thức tất cả nội dung của Pngtree tải không giới hạn

Giấy phép PRF để sử dụng thương mại

3 THÁNG

$69.9USD

Giảm giá -$10

$59.9
$69.9
$ 59.9 Mua ngay Mua ngay

Phí một lần cho 90 + 10 ngày tải không giới hạn.Không tự động gia hạn.

NĂM

$ 6.6 tháng
$ 79
$99

$99USD

Giảm giá -$20

$79 Mua ngay Mua ngay

Phí một lần cho 365 ngày tải xuống không giới hạn.Không tự động gia hạn.

DÀI HẠN

$ 199
$249

$249USD

Giảm giá -$50

$199 Mua ngay Mua ngay

Phí một lần để tải xuống không giới hạn trong thời gian tồn tại.Giá trị tốt nhất và giải quyết tất cả xung quanh.

 • Mục so sánh
  MIỄN PHÍ
  PREMIUM
 • Thiết kế đồ họa / Nền
  2 Tải xuống /ngày
  Tải xuống không giới hạn
 • Mẫu/ART FONT
  Tải xuống không giới hạn
 • Hỗ trợ tải xuống giấy phép PRF - thêm thông tin
 • Không yêu cầu phân bổ
 • Bán in - thêm thông tin
 • Không giới hạn mục yêu thích
 • Không quảng cáo
 • Tốc độ tải về
  0.5MB/s
  10MB/s

Nhà thiết kế được ký hợp đồng độc quyền trên 100.000+

 • Mọi nhà thiết kế đã ký hợp đồng đã được xem xét kỹ lưỡng
 • Bảo đảm bản quyền

Hiệp định PRF cho giấy phép thương mại

Hàng triệu tài nguyên tải xuống không giới hạn

 • Đồ họa
 • Nền
 • Mẫu
 • Hình minh họa
 • Phông chữ nghệ thuật
Tham gia Premium